ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEDONE ONLINE PHARMACY

(10.01.2022 - 24.01.2022)

Όροι & Προϋποθέσεις:

-Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό του Medone Online Pharmacy συνεπάγεται αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων.

-Ο διαγωνισμός δεν συλλέγει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, εκτός από το όνομα του/της διαγωνιζόμενου/ης, όπως αυτό εμφανίζεται στο προφίλ του στο Facebook και το Instagram. Η χρήση του ονόματος του/της νικητή/τριας είναι περιορισμένη, λόγω του γεγονότος ότι κάθε χρήστης στο Facebook μπορεί να δει το όνομά του/της μέσω της πρόσθεσης ετικετών (tag) στο Facebook.

-Διάρκεια διαγωνισμού: Από τις 10 Iανουαρίου 2022 μέχρι και τις 24 Iανουαρίου 2022 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι κατοικούν στην Κύπρο.

-Δώρα διαγωνισμού: οι 2 (δύο) νικητές/τριες θα κερδίσουν από το Medone Online Pharmacy από μία Liftactiv Collagen Specialist και μία συσκευασία Liftactiv Peptide-C Ampoules της εταιρείας Vichy.

-Οι νικητές/τριες δεν θα μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο με χρηματικό ποσό.

-Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Iανουαρίου 2022.

-Οι νικητές/τριες θα λάβουν ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος -σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους- την ίδια μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση.

-Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών/τριών θα γίνει στην επίσημη σελίδα Medone Online Pharmacy στο Facebook και το Instagram, μετά από την επιβεβαίωση των νικητών/τριών ότι αποδέχονται τα δώρα, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

-Σε περίπτωση που οι νικητές/τριες δεν απαντήσουν εντός 24 ωρών, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

Terms & Conditions:

 -To be eligible to enter Medone Online Pharmacy’s competition, you must accept the following terms and conditions.

-This competition does not collect any personal data other than the name displayed on the user's Facebook and Instagram profile. The use of the winner’s name is limited insofar as people can see his/her name by tagging via Facebook.

-The competition’s duration is from 10th January 2022 until 24th January 2022 and it is open to all Cypriot residents!

-Competition prizes: the 2 (two) winners will win from Medone Online Pharmacy one cream by Vichy, Liftactiv Collagen Specialist, and one package of Vichy Liftactiv Peptide-C Ampoules each.

-The winners are not allowed to exchange their prize for money.

-The draw will be done by random selection and will take place on 25th January 2022.

-The winners will be notified on the day of the draw by private message, informing them how to collect the prize.

-The winners’ names will be announced on Medone Online Pharmacy’s official Facebook and Instagram pages, after the winners have confirmed both acceptance of the prizes and of the terms and conditions.

-The winners will have 24 hours to reply to the private message sent to them. Failure to do so will result in a 2nd draw.